19/06/20
เลื่อนการจัดงาน STYLE BANGKOK 2020
19/06/20
เลื่อนการจัดงานแสดงสินค้าBIG&HOUSEWARE OUTLET 2020
23/02/21
เลื่อนการจัดงานแสดงสินค้า STYLE BANGKOK 2021 เป็นต้นปี 2022
17/03/20
งานแสดงสินค้าBIG&BIH OUTLET 2020
30/03/20
งานแสดงสินค้า STYLE BANGKOK OCTOBER 2020